Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:

Reinier van de Pol

email: voorzitter@ijsclubolympia.nl

Secretaris:

Klaas Sels

email: secretaris@ijsclubolympia.nl

Penningmeester:

Pleuni van de Pol

email: info@ijsclubolympia.nl

Sponsoring:

Tonnie Smits

email: sponsor@ijsclubolympia.nl

Algemeen Lid:

A. Schaddelee

M. Alblas

Tijdens de schaatsperiode kan het bestuur een beroep doen op de volgende vrijwilligers:
Diana Versluis / Leen Versluis / Cees Westerhout / Jasper Sels / Gaston de Vries / Mariëlle Smits / Joselienne Albas

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten