Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter
R.A. van de Pol
Secretaris
K.J. Sels
Penningmeester
P. van de Pol-van Brakel
Algemeen Lid
A. Schaddelee
M. Alblas

Tijdens de schaatsperiode kan het bestuur een beroep doen op de volgende vrijwilligers:
Jasper Sels  / Gaston de Vries / Diana Versluis-Kieboom / Leen Versluis / Tonnie Smits / Mariëlle Smits / Rianne van ’t Verlaat / Joselienne Albas / Sabina Sels

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten