NIEUWS

Zaterdag 6 februari

Vandaag hebben wij als bestuur en diverse vrijwilligers overlegd, en besproken wat de mogelijkheden zijn om volgende week bij voldoende ijs de ijsbaan te openen.

We zijn als vereniging ook gebonden aan de diverse coronamaatregelen zoals die nu gelden. De regels worden door de KNSB vastgesteld, daarnaast moet ook de Gemeente Altena toestemming geven of we open mogen.

Uiteraard zal het ijs dik genoeg moeten zijn, maar dit is geheel afhankelijk de hoeveelheid sneeuw die er gaat vallen.

Als we open gaan dan zal dit alleen voor leden zijn. Er zal dan gewerkt worden met een reserveringssysteem en tijdsblokken. We zullen hoofdzakelijk geopend zijn voor leden t/m 17 jaar, omdat deze groep niet de 1,5 mtr afstand hoeft te bewaren. Ook mogen er maar een beperkt aantal personen op de baan.

Over de haalbaarheid van de koek en zopie daar kunnen we nog geen uitspraak doen.

Momenteel is er nog veel onduidelijk, we doen er alles aan om open te gaan als het mogelijk is, maar helaas zijn wij afhankelijk van de Gemeente.

Via Facebook en de website houden wij jullie op de hoogte.

LIDMAATSCHAPSKAARTEN 2020-2021 EN CORONA

De lidmaatschapskaarten voor het seizoen 2020-2021 met het nieuwe logo van onze vereniging, zijn inmiddels bij alle leden bezorgd. Wij zijn ontzettend blij dat u in deze onzekere tijd lid wil blijven en zo onze vereniging wil steunen.

Ook als vereniging worden wij getroffen door het coronavirus, zo zijn wij ook verplicht om ons aan alle corona maatregelen te houden die door de overheid zijn opgesteld. Ondanks de beperkingen die gelden, zien wij wel mogelijkheden om de ijsbaan open te stellen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

Een restrictie op het aantal mensen die wij mogen toelaten op de baan door middel van een eventueel reserveringsysteem. De KNSB geeft ons de geldende beperkingen door.

Wij vinden het belangrijk er voor onze leden te zijn ondanks deze tijd met beperkingen. Wij zullen er alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om bij vorst de ijsbaan te openen.

Wij zijn blij dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en hopen op u medewerking in deze tijd.

De Algemene Ledenvergadering, is tot nader order uitgesteld

Het zal voor u geen verrassing zijn dat de door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 hiertoe aanleiding zijn. We gaan ervan uit dat we in 2021 weer een ALV kunnen uitschrijven. Dit uitstel betekent overigens geen afstel, aangezien wij de verplichting hebben deze vergadering te moeten laten plaats vinden. 
Maar ondanks dit, en het ontbreken van ijs de afgelopen 2 jaar, hopen wij u toch om lid te blijven. Onze kosten lopen gewoon door, en wij krijgen geen subsidie. 

Lidmaatschapskaarten 2019-2020

De contributie voor het aankomende seizoen is weer geincasserd, de kaarten worden door onze vrijwilligers weer bij u bezorgd. Mochten er nog wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, dan kunt u deze altijd via info@ijsclubolympia doorgeven.
Bent u nog geen lid en u wilt toch lid worden, dan kan dit via onze website. Hier kunt u het aanmeldingsformulier lidmaatschap en incasso downloaden. Dit kan onder het kopje vereniging en dan lidmaatschap of via het kopje ijsbaan en dan tarieven. Doe dit voor 1 december 2019 dan betaalt u het normale tarief, na 1 december en bij opening van de ijsbaan betaalt u het dubbele tarief.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16-4-2019

IJsclub Olympia houdt dinsdag 16 april om 20.00 de Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw van de IJsclub. Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en bestuursverkiezingen.

De uitnodiging en agenda kunt u hieronder downloaden:

Uitnodiging ALV 16-04-2019

LIDMAATSCHAPSKAARTEN 2018-2019

Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het aankomend seizoen. Het lidmaatschap wordt één dezer dagen weer geïncasseerd, zodat we de lidmaatschapskaarten weer tijdig bij u kunnen bezorgen. Bent u nog geen lid en u wilt toch lid worden, dan kan dit via onze website. Hier kunt u het aanmeldingsformulier lidmaatschap en incasso downloaden. Dit kan onder het kopje vereniging en dan lidmaatschap of via het kopje ijsbaan en dan tarieven. Doe dit voor 1 december 2018 dan betaalt u het normale tarief, na 1 december en bij opening van de ijsbaan betaalt u het dubbele tarief.

Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar onze hoofdsponsor voor de lidmaatschapskaarten

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op maandag 23 november 2015 houden wij vanaf 20.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering in het clubhuis van de ijsclub. Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en bestuursverkiezingen. U bent van harte welkom. De uitnodiging met agenda kunt u via deze link downloaden Uitnodiging algemene ledenvergadering

SCHAATSUITJE ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015

Op zaterdag 7 november a.s. willen wij met alle kinderen t/m 18 jaar een middagje gaan schaatsen in het Sportiom ’s Hertogenbosch. De uitnodiging hiervoor is inmiddels per mail naar alle leden verstuurd. Als u nog geen uitnodiging per mail heeft ontvangen, dan hebben wij van u helaas geen of een onjuist emailadres, de uitnodiging wordt dan aankomende week nog bij u thuis bezorgd. Ook kunt u de uitnodiging via deze link downloaden Uitnodiging schaats middag

Uiteraard hopen wij met een hele grote groep deze middag te gaan schaatsen. Vul het formulier zo snel mogelijk in en zorg dat het voor 5 november bij ons is.

Tot zaterdag 7 november!!

images                                                                                            sportiom-logo_2

BEDANKT ALBERT HEIJN VAN VUUREN
Dinsdag 30 juni 2015 hebben wij de cheque van de sponsor actie van Albert Heijn van Vuuren in ontvangsten mogen nemen. Wij zijn heel blij met dit bedrag en bedanken iedereen die onze club heeft gesponsord en uiteraard bedanken wij ook de heer van Vuuren voor deze mooie actie.

Opbrenst sponsor actie AH van Vuuren

Opbrengst sponsor actie AH van Vuuren

Lidmaatschapskaarten

Met ingang van het seizoen 2013/2014 zijn wij begonnen met een nieuwe opzet van de ledenadministratie, daar wij te weinig vrijwilligers hebben om met het lidmaatschap langs de deur te gaan. We hebben in juni bij alle leden een brief en een formulier voor automatische incasso bezorgd. Helaas hebben wij tot op heden nog niet van alle leden het incasso formulier retour ontvangen.

Iedereen die het formulier tot op heden nog niet heeft ingeleverd en toch lid wil blijven van onze vereniging, verzoeken wij alsnog zo spoedig mogelijk het formulier in te vullen en te mailen of af te geven op Schans 8 Werkendam. Als u opnieuw lid wil worden tijdens de opening van het schaatsbaan dan betaalt u 2x het normale tarief.

Het formulier kunt u hier downloaden aanmeldingsformulier lidmaatschap en incasso

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten