Ereleden

Ereleden worden op voorstel van het bestuur bij besluit van de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. De voordracht vindt plaats, omdat zij van bijzondere betekenis zijn geweest voor de vereniging.

Hieronder de huidige in leven zijnde ereleden:

A. Westerhout

A. Schaddelee

J. Sels

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten