Lidmaatschap

De prijzen van de ledenkaarten voor het seizoen 2023 – 2024 zijn als volgt vastgesteld:

Gezinskaarten € 8,00 (iedereen vanaf 18 jaar, en ouder incl. kinderen die geboren zijn na 1 juli 2007)

Kinderkaarten € 4,00 (kinderen waarvan de ouders geen lid zijn en die geboren zijn na 1 juli 2007)

Jeugdkaarten € 4,00 (voor degene die geboren zijn tussen 1 juli 2005 en 1 juli 2007)

Als u na 1 juli of tijdens de schaatsperiode lid wordt dan betaald u 2x het normale tarief.

De prijzen aan de baan zijn voor losse kaarten: peildatum leeftijd 1 juli 2023

– Kinderen t/m 15 jaar € 1,00

– Vanaf 16 jaar € 2,00

Aanmelden van nieuwe leden kunnen zich bij de penningmeester aanmelden. Het aanmeldingsformulier (tevens doorlopende machtiging) kunt u hier downloaden aanmeldingsformulier lidmaatschap en incasso en vervolgens afdrukken. Gaarne het aanmeldings/incassoformulier invullen en onderteken en afgeven op: Schans 8 4251 PT  Werkendam. Mailen mag ook naar: info@ijsclubolympia.nl
Betaling van de verschuldigde contributie verloopt via automatische incasso, deze zal elk jaar medio oktober/november plaats vinden. Na afschrijving zal de lidmaatschapskaart voor 1 december bij u thuis bezorgd worden.

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit schriftelijk te doen bij de penningmeester van de vereniging. Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen, mondeling opzeggen is niet mogelijk.

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten