Aansprakelijkheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schades en letsel deze zijn geheel voor eigen risico!

 

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten