26-02-2018

Koning winter heeft alsnog van zich laten horen. De ijsbaan ligt geheel dicht maar heeft nog niet de conditie om open te gaan. We zullen dus nog ev en geduld moeten hebben, maar we verwachte dat er voldoende ijsgroei gaat plaats vinden. De voorbereidingen zijn getroffen en we hopen bij een voldoende ijsdikte u te kunnen verwelkomen.

Houd Facebook en de website in de gaten hierop zullen wij u informeren wanneer we kunnen schaatsen.

Vandaag zijn wij gesloten

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten